info@lawandconfidence.se
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63, plan 2, 111 64 Stockholm

Följ oss:

HemNyheter - Law & Confidence Sweden AB

Under pandemin har en stor rättslig fråga uppstått på EU-nivå. Hur kan mobilappar som känner av virus användas för kontaktspårning och hur efterlevs GDPR vid utformningen av apparna? För IT-företag som skapar mobilappar som kräver ett högt skydd av personuppgifter, är det särskilt viktigt att följa rättslig utveckling så att personuppgifter inte hanteras i strid mot GDPR.

En av hyresgästens viktigaste förpliktelser är att i rätt tid betala hyran. Hyresgästens hälsoproblem förändrar inte bedömningen i målet enligt hovrätten. Inte heller har hyresgästens tre barn haft avgörande betydelse vid intresseavvägningen.

Law and Confidence Sweden AB - Hem
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63, plan 2, 111 64 Stockholm. (50m från T-centralen)
Postadress: Law & Confidence Sweden AB C/O United Spaces, box 190, 101 23 Stockholm.
+46 70 7777 158
info@lawandconfidence.se

Följ oss:

KORT OM OSS

Juristbyrån erbjuder professionell hjälp inom områden såsom civilrätt (avtalsrätt, nyttjanderätt) och förvaltningsrätt samt internationell privaträtt och processrätt.

FRI UPPRINGNING

Org.nummer: 5592660368.

Copyright © Law & Confidence 2020