HemNyheter | Law & Confidence Sweden AB

En av hyresgästens viktigaste förpliktelser är att i rätt tid betala hyran. Hyresgästens hälsoproblem förändrar inte bedömningen i målet enligt hovrätten. Inte heller har hyresgästens tre barn haft avgörande betydelse vid intresseavvägningen.

Law and Confidence Sweden AB - Hem
Strandbergsg. 61, Stockholm 112 51
+46 70 7777 158
info@lawandconfidence.se

Följ oss:

KORT OM OSS

Företaget Law & Confidence Sweden AB drivs av svensk- och ryskutbildad jurist, som har processat både i Sverige och i Ryssland.

Företaget erbjuder professionell hjälp inom områden såsom förvaltningsrätt, humanjuridik och civilrätt (nyttjanderätt) samt internationell privaträtt och processrätt. Vi hjälper små- och medelstora företag i frågor om upphandlingsjuridiken med inriktning på dataskyddsfrågor.

FRI UPPRINGNING

Org.nummer: 5592660368.

Copyright © Law & Confidence 2020