NyheterRättspraxis & Hyresrätt

12 mars, 2021

En av hyresgästens viktigaste förpliktelser är att i rätt tid betala hyran. Hyresgästens hälsoproblem förändrar inte bedömningen i målet enligt hovrätten. Inte heller har hyresgästens tre barn haft avgörande betydelse vid intresseavvägningen. Hovrätten har således tagit hänsyn till barnets bästa enligt Barnkonventionen. Beaktande av barns bästa har dock inte varit skäl för att hyresavtalet ska förlängas. Hovrätten har avslagit överklagandet.

Law and Confidence Sweden AB - Hem
Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
+46 70 7777 158
info@lawandconfidence.se

Följ oss:

KORT OM OSS

Juristbyrå Law & Confidence Sweden AB drivs av Irina Karlsson. Irina Karlsson har svensk juristexamen med yrkeserfarenhet från juridiskt arbete i Sverige.

Juristbyrån erbjuder professionell hjälp inom områden såsom civilrätt (avtalsrätt, nyttjanderätt) och förvaltningsrätt samt internationell privaträtt och processrätt. Vi hjälper små- och medelstora företag i frågor om upphandlingsjuridiken med inriktning på dataskyddsfrågor.

FRI UPPRINGNING

Org.nummer: 5592660368.

Copyright © Law & Confidence 2020