NyheterRättspraxis & Hyresrätt

12 mars, 2021

En av hyresgästens viktigaste förpliktelser är att i rätt tid betala hyran. Hyresgästens hälsoproblem förändrar inte bedömningen i målet enligt hovrätten. Inte heller har hyresgästens tre barn haft avgörande betydelse vid intresseavvägningen. Hovrätten har således tagit hänsyn till barnets bästa enligt Barnkonventionen. Beaktande av barns bästa har dock inte varit skäl för att hyresavtalet ska förlängas. Hovrätten har avslagit överklagandet.

Law and Confidence Sweden AB - Hem
Strandbergsg. 61, Stockholm 112 51
+46 70 7777 158
info@lawandconfidence.se

Följ oss:

KORT OM OSS

Företaget Law & Confidence Sweden AB drivs av svensk- och ryskutbildad jurist, som har processat både i Sverige och i Ryssland.

Företaget erbjuder professionell hjälp inom områden såsom förvaltningsrätt, humanjuridik och civilrätt (nyttjanderätt) samt internationell privaträtt och processrätt. Vi hjälper små- och medelstora företag i frågor om upphandlingsjuridiken med inriktning på dataskyddsfrågor.

FRI UPPRINGNING

Org.nummer: 5592660368.

Copyright © Law & Confidence 2020