STRAFFRÄTTUTSATT FÖR
BROTT?

FÖRVALTNINGSRÄTTÖVERKLAGA ETT
BESLUT?

CIVILRÄTTSKAPA ETT
NYTT AVTAL?

HYRESRÄTTHJÄLP MED
NYTTJANDERÄTT?

VÄLKOMMENLAGARNA FÖRÄNDRAS GENOM ÅREN MEN BEHOVET AV LAGTOLKNING & JURIDISK RÅDGIVNING KOMMER ALLTID ATT STÅ KVAR

KONTAKTA OSSBEGÄR EN KOSTNADSFRI UPPRINGNING

  Client
  Client
  Client
  Client
  Client
  Client
  Client
  Law and Confidence Sweden AB - Hem
  Strandbergsg. 61, Stockholm 112 51
  +46 70 7777 158
  info@lawandconfidence.se

  Följ oss:

  KORT OM OSS

  Företaget Law & Confidence Sweden AB drivs av svensk- och ryskutbildad jurist, som har processat både i Sverige och i Ryssland.

  Företaget erbjuder professionell hjälp inom områden såsom förvaltningsrätt, humanjuridik och civilrätt (nyttjanderätt) samt internationell privaträtt och processrätt. Vi hjälper små- och medelstora företag i frågor om upphandlingsjuridiken med inriktning på dataskyddsfrågor.

  FRI UPPRINGNING

  Org.nummer: 5592660368.

  Copyright © Law & Confidence 2020