СтартNyheter - Law & Confidence Sweden AB

Under pandemin har en stor rättslig fråga uppstått på EU-nivå. Hur kan mobilappar som känner av virus användas för kontaktspårning och hur efterlevs GDPR vid utformningen av apparna? För IT-företag som skapar mobilappar som kräver ett högt skydd av personuppgifter, är det särskilt viktigt att följa rättslig utveckling så att personuppgifter inte hanteras i strid mot GDPR.

En av hyresgästens viktigaste förpliktelser är att i rätt tid betala hyran. Hyresgästens hälsoproblem förändrar inte bedömningen i målet enligt hovrätten. Inte heller har hyresgästens tre barn haft avgörande betydelse vid intresseavvägningen.

Law and Confidence Sweden AB - Hem
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63, plan 2, 111 64 Stockholm. (50m från T-centralen)
Besöksadress: Norra Obbolavägen 115, 904 22 Umeå
Postadress: Law & Confidence Sweden AB C/O United Spaces, box 190, 101 23 Stockholm.
+46 70 7777 158
info@lawandconfidence.se

Контакт через:

Коротко о нас

Деятельность юридического бюро Law & Confidence Sweden AB осуществляется Ириной Карлссон. Ирина Карлссон имеет шведский диплом юриста, а также профессиональный опыт работы в Швеции.

Юридическое бюро предлагает профессиональные услуги как в области гражданского права (договорного, жилищного права), административного права, а также в области международного частного и процессуального права. Мы предлагаем юридические услуги предприятиям малого и среднего бизнеса по вопросам тендерного законодательства, в частности по вопросам защиты персональных данных.

Позвонить

Организационный номер: 5592660368

Copyright © Law & Confidence 2020