НовостиKommersiell avtalsrätt med fokus på IT- rätt och dataskydd samt GDPR

9 Сентябрь, 2021

Under pandemin har en stor rättslig fråga uppstått på EU-nivå. Hur kan mobilappar som känner av virus användas för kontaktspårning och hur efterlevs GDPR vid utformningen av apparna? För IT-företag som skapar mobilappar som kräver ett högt skydd av personuppgifter, är det särskilt viktigt att följa rättslig utveckling så att personuppgifter inte hanteras i strid mot GDPR. Juristbyrå Law & Confidence hjälper företag att göra rätt och upprätta rättsliga handlingar inom företagets verksamhet, samt skapa nya kommersiella avtal som även inkluderar villkor om behandling av personuppgifter.

Läs vidare om oss och hela denna artikel hos Enterprise Magazine.

Law and Confidence Sweden AB - Hem
Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
+46 70 7777 158
info@lawandconfidence.se

Контакт через:

Коротко о нас

Деятельность юридического бюро Law & Confidence Sweden AB осуществляется Ириной Карлссон. Ирина Карлссон имеет шведский диплом юриста, а также профессиональный опыт работы в Швеции.

Юридическое бюро предлагает профессиональные услуги как в области гражданского права (договорного, жилищного права), административного права, а также в области международного частного и процессуального права. Мы предлагаем юридические услуги предприятиям малого и среднего бизнеса по вопросам тендерного законодательства, в частности по вопросам защиты персональных данных.

Позвонить

Организационный номер: 5592660368

Copyright © Law & Confidence 2020